Ministerstwo Finansów informuje, że system e-Deklaracje został już zaktualizowany do wymogów rozliczania deklaracji za 2012 rok. W efekcie podatnicy mogą składać już zeznania roczne PIT przez internet.
Wyjaśnijmy, że w przypadku formularzy m.in. PIT-16, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 nie trzeba już stosować podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.
Wystarczy podać pięć cech osobowych: imię, nazwisko, identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL), datę urodzenia oraz kwotę przychodu za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są przesyłane deklaracje lub podania (czyli aktualnie za 2011 r.).
Źródło: GP

    Więcej ...