Data wpisu: 16 11 2012

Budujesz? Remontujesz? Tylko do końca 2013 r. zrobisz to taniej System zwrotu VAT za materiały budowlane wykorzystywane przy remontach i budowach prowadzonych metodą gospodarczą zostanie zlikwidowany – to, jak twierdzą urzędnicy, jest już przesądzone. Resort budownictwa proponuje, by podatnicy mogli występować z pierwszym wnioskiem o pieniądze (a ściślej mówiąc, o część zapłaconego przez nich przy […]

Więcej ...
Data wpisu: 08 11 2012

Podatnicy podatku dochodowego nie płacą podwójnej zaliczki za listopad 2012 r. Zaliczkę za grudzień 2012 r. oblicza się na takich samych zasadach, jak za inne miesiące. Dotyczy to również podatników płacących zaliczki kwartalne, tzn. zaliczkę za IV kwartał 2012 r. należy obliczyć tak samo, jak za trzy pierwsze kwartały. Termin wpłaty zaliczki za grudzień 2012 […]

Więcej ...

W przypadku gdy faktura nie przekroczy 450 zł i będzie opodatkowana jedną stawką VAT, podatnicy będą mogli umieścić na dokumencie sprzedaży jedynie nazwę towaru lub usługi, łączną kwotę podatku oraz kwotę należności. Projekt zmiany rozporządzenia ministra finansów w sprawie m.in. wystawiania faktur przewiduje regulacje, które mają ułatwić życie przedsiębiorcom. W praktyce może się jednak okazać, […]

Więcej ...

Już tylko na podpis prezydenta czeka nowelizacja ustawy o PIT, zmieniająca zasady korzystania z ulgi prorodzinnej, internetowej i 50-proc. kosztów uzyskania przychodów z umów autorskich. Zakończyły się już parlamentarne prace nad ustawą o PIT. Sejm przyjął senackie poprawki i tym samym przywrócił częściowo prawo do ulgi na internet, którą wcześniej – uchwalając ustawę – zlikwidował. […]

Więcej ...

Zmianie ulegają zasady odliczeń podatku VAT od kupna paliwa do samochodów osobowych. Już niedługo możliwe będzie odliczenie 50% wartości podatku VAT zawartego w cenie nabycia paliwa, oleju napędowego lub gazu. Jedną z zapowiedzi Ministerstwa Finansów na rok 2014 jest stworzenie 50% prawa odliczenia podatku VAT od kupna paliwa do samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, […]

Więcej ...

Ministerstwo Gospodarki proponuje, aby każdy pracownik, który jeździ służbowym autem po godzinach pracy, płacił za to podatek PIT. Miałoby to być niespełna 50 zł miesięcznie. I dla każdego po równo – niezależnie od tego, ile kilometrów takim samochodem przejedzie, i od tego, czy będzie to luksusowa limuzyna, czy wysłużony dostawczak. To bardzo mało, jeśli porównać […]

Więcej ...

Na wczorajszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, przedłożone przez ministra gospodarki. Projektowane przepisy mają poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej oraz uprościć przepisy prawne związane z działalnością gospodarczą. Projektowane przepisy powinny przyczynić się do poprawy płynności finansowej przedsiębiorców, ograniczyć zatory płatnicze oraz zwiększyć dyscyplinę płatniczą między […]

Więcej ...
Data wpisu: 09 10 2012

W poniedziałek 8 października br. zaczęły się Dni Ubezpieczonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. ZUS zaprasza do placówek wszystkich zainteresowanych swoją przyszłą emeryturą, wpływającymi składkami na ubezpieczenie społeczne, zasadami oskładkowania działalności gospodarczej, kontaktem drogą elektroniczną. Dni Ubezpieczonego potrwają do piątku, 12 października. Motywem przewodnim podczas Dni Ubezpieczonego będzie konto ubezpieczonego w ZUS: miejsce, do którego wpływają […]

Więcej ...

Projekt deregulacji wolnych zawodów znosi ostatecznie wymóg dodatkowego, profilowanego wykształcenia lub uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu aby móc prowadzić biuro rachunkowe. Dotychczasowe brzmienie ustawy o rachunkowości pozwalało na prowadzenie działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorcom uprawnionym do wykonywania tego zawodu. Nowelizacja znosi obowiązek posiadania określonego wykształcenia oraz występowania o nadanie certyfikatu księgowego. Zawód będzie […]

Więcej ...
Data wpisu: 01 10 2012

Od dzisiaj podatnik będzie mógł złożyć kolejne e-deklaracje bez konieczności posiadania podpisu kwalifikowanego. Dzięki zmianie za pośrednictwem internetu składać będzie można trzy deklaracje związane z podatkiem VAT oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Nowelizacja obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, […]

Więcej ...