Data wpisu: 01 03 2013

Od 1 marca ewidencję na kasie muszą prowadzić wszyscy podatnicy, których obrót w 2012 przekroczył 20.000 zł. Na wartość limitu wpływa kwota sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych. Zwolnienie z kasy fiskalnej nie obejmie już takich podatników, którzy w trakcie 2012 r. rozpoczęli prowadzenie sprzedaży na rzecz osób fizycznych i […]

Więcej ...

Przepisy ustawy o PIT w zakresie zwolnienia z opodatkowania diet i innych należności za czas podróży służbowej odwołują się do odrębnych przepisów wydanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Aktualnie problematykę należności za podróże służbowe regulują dwa rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r., jednakże od 1 marca 2013 r. mają one zostać zastąpione przez […]

Więcej ...

Ministerstwo Finansów opublikowało listę najczęściej zadawanych przez podatników pytań, związanych ze styczniowymi zmianami w podatku VAT. Każde pytanie zawiera szczegółową odpowiedź MF. Metoda kasowa 1. Czy mały podatnik stosujący metodę kasową, który nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach przewidzianych w art. 86 ust. 16 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku […]

Więcej ...

Ministerstwo Finansów informuje, że system e-Deklaracje został już zaktualizowany do wymogów rozliczania deklaracji za 2012 rok. W efekcie podatnicy mogą składać już zeznania roczne PIT przez internet. Wyjaśnijmy, że w przypadku formularzy m.in. PIT-16, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 nie trzeba już stosować podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem. Wystarczy podać pięć cech osobowych: […]

Więcej ...
Data wpisu: 27 12 2012

Do 21 stycznia 2013 r. przedsiębiorcy muszą się zdecydować, jaka będzie ich forma opodatkowania dla rozliczenia z fiskusem.  Ma to decydujące znaczenie dla wysokości płaconego podatku i obowiązków ewidencyjnych.  Wybrana forma obowiązuje przez cały rok kalendarzowy. Podatnicy, którzy w 2013 r. zamierzają uzyskiwać dochody z działalności gospodarczej, mają do wyboru cztery sposoby rozliczania się z […]

Więcej ...

Od 1 stycznia 2013 r. podatnicy znów będą zobowiązani do przechowywania kopii dokumentów tworzonych przez kasy fiskalne przez pięć lat, a nie przez dwa, jak w przypadku paragonów wystawionych od 22 lipca 2011 r. do końca 2012 r. Mimo postulatów, by zachować dwuletni okres, nowej ulgi lub przedłużenia wygasającej nie należy się spodziewać. Poinformował o […]

Więcej ...

Przesyłanie faktury e-mailem w formacie PDF jest dopuszczalne na gruncie VAT. Jakie to ma zalety i o czym pamiętać, decydując się na elektroniczny obrót fakturami? Taki system fakturowania daje wymierne oszczędności podatnikom. Oprócz kosztów wysyłki i wydruku często fakturowanie elektroniczne ma pozytywny wpływ na cash flow – faktura od razu dociera do kontrahenta, co w […]

Więcej ...

Jeżeli w firmie są samochody służbowe, to trzeba obliczyć wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska. Tak samo jest w przypadku emisji do powietrza, wody lub gleby innych szkodliwych substancji. Taki wydatek przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z zapisami Ustawy Podmiot korzystający ze środowiska: przedsiębiorca oraz osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w […]

Więcej ...
Data wpisu: 26 11 2012

Sejm w miesiąc uporał się z uchwaleniem rządowej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług VAT. Zmiany wejdą w życie jednak dopiero w 2014 r. Posłowie odsunęli wejście w życie zmian, do których przedsiębiorcy muszą się przygotować, ponosząc koszty dostosowania swoich systemów finansowo-księgowych. Szeroko dyskutowane rozwiązania dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego oraz wystawienia faktury […]

Więcej ...
Data wpisu: 22 11 2012

Sejm po rozpatrzeniu poprawek Senatu przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przewiduje ona zmiany w zakresie dwóch ulg, tj. internetowej oraz tzw. prorodzinnej, jak również wprowadzenie ograniczeń w zakresie stosowania tzw. kosztów autorskich. Ulga na dzieci – kto zyska, a kto straci na  podatku dochodowym od osób fizycznych? Zagadnieniem objętym nowelizacją w podatku dochodowym od osób […]

Więcej ...