Data wpisu: 01 10 2012

Od dzisiaj podatnik będzie mógł złożyć kolejne e-deklaracje bez konieczności posiadania podpisu kwalifikowanego. Dzięki zmianie za pośrednictwem internetu składać będzie można trzy deklaracje związane z podatkiem VAT oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Nowelizacja obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone, zakłada wprowadzenie kolejnych deklaracji, które będą mogły być przesyłane bez e-podpisu. Są nimi:

  • deklaracja VAT-7,
  • deklaracja VAT-7K,
  • deklaracja VAT-7D,
  • deklaracja PCC-3 ws podatku od czynności cywilnoprawnych.

Powyższe formularze bez podpisu elektronicznego będą mogli składać wyłącznie podatnicy będących osobami fizycznymi. W przypadku osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych sposób składania deklaracji nie ulegnie zmianie. Przy czym wspomniane deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D (w przypadku osób fizycznych będących podatnikami podatku VAT) będzie można składać elektronicznie za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2010 r., natomiast deklarację PCC-3 za czynności cywilnoprawne dokonywane po dniu 31 grudnia 2011 r.

Przypomnijmy, że obecnie możliwość złożenia e-deklaracji bez konieczności posiadania podpisu kwalifikowanego występuje w przypadku formularzy:

  • PIT-37 (od 2009 roku),
  • PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 (od 2010 roku),
  • PIT-16A, PIT-19 oraz PIT-28 (od 2011 roku).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

    Więcej ...