Cennik

Zależy nam na tym, aby klientów do nas przyciągnąć, a nie odstraszyć. Dlatego też proponowane przez nas ceny są wyjątkowo konkurencyjne. Jednocześnie nasze biuro rachunkowe zapewnia Państwa, że poziom świadczonych przez nas usług jest równie wysoki, jak niskie są nasze ceny. Ceny poniżej należy traktować wyłącznie orientacyjnie, zaś ich ostateczny poziom jest zawsze negocjowany i zapisany w zawieranej pomiędzy nami umowie.

Orientacyjny cennik usług – Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Składnik

Cena

Uwagi

opłata podstawowa

150,00 zł

opłata za rozliczenie księgowe do 10 dokumentów księgowych

opłata dodatkowa

5,00 zł

za każdy dowód księgowy ponad 10 dokumentów księgowych

opłata za obsługę płacową

umowa cywilno-prawna

15,00 zł

za każdy rachunek

pracownik

25,00 zł

za każdego zatrudnionego pracownika

roczne zeznanie

30,00 zł

zeznanie podatkowe roczne

Zakres obsługi bieżącej:

 1. Prowadzenie zapisów KPiR,
 2. Prowadzenie ewidencji VAT,
 3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 4. Prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 5. Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz przesyłanie ich do US,
 6. Wykonanie zeznania rocznego.

Zakres obsługi płacowej:

 1. Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS,
 3. Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
 4. Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników,
 5. Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach,
 6. Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń pracowników.

Wszystkie ceny są cenami netto i należy do nich dodać podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Jeżeli życzą sobie Państwo dokładnej kalkulacji cenowej, prosimy o kontakt, a nasze biuro rachunkowe sporządzi ją niezwłocznie.

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu artykułu 661 § 1 Kodeksu Cywilnego.

biuro rachunkowe ostrołęka