Data wpisu: 08 11 2012

Podatnicy podatku dochodowego nie płacą podwójnej zaliczki za listopad 2012 r.

Zaliczkę za grudzień 2012 r. oblicza się na takich samych zasadach, jak za inne miesiące. Dotyczy to również podatników płacących zaliczki kwartalne, tzn. zaliczkę za IV kwartał 2012 r. należy obliczyć tak samo, jak za trzy pierwsze kwartały.

Termin wpłaty zaliczki za grudzień 2012 r. i IV kwartał 2012 r. mija 21 stycznia 2013 r. (20 stycznia wypada w niedzielę). Podatnicy nie muszą wpłacać zaliczki do 21 stycznia 2013 r., jeżeli przed tym dniem złożą zeznanie podatkowe za 2012 r. i wpłacą podatek dochodowy obliczony według zasad określonych w art. 45 ustawy o PIT.

źródło: GP

    Więcej ...