Oferta

Biuro Rachunkowe ARTZI.NET Tomasz Zieliński świadczy usługi dla naszych klientów prowadzących działalność gospodarczą :

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT),
 • rozliczanie podatku od towarów i usług (VAT) dla rolników,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie spraw płacowych (umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło),
 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
 • rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników, ,
 • sporządzanie miesięcznych,  rocznych rozliczeń podatkowych,
 • sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów,
 • prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS,
 • sporządzanie wniosków kredytowych, analiz finansowych,
 • pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
 • reprezentowanie przed urzędami skarbowymi,
 • doradztwo podatkowe i prawne w zakresie naszych uprawnień i kompetencji,
 • pomoc w pozyskiwaniu kredytów bankowych,
 • przygotowywanie dokumentacji do leasingu,
 • kontakty z urzędami państwowymi,
 • sporządzanie wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • pomoc w sporządzaniu dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności przez osoby fizyczne i spółki osobowe,
 • sporządzanie raportów dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska (samochody i piece do 5 MW).

Nasze biuro rachunkowe jest do państwa dyspozycji w czasie i miejscu dogodnym dla Was.

Biuro rachunkowe reklama